ประเภทสินค้า
ตู้เวที ดัดแปลง
สถิติการชม : 6,051 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 16/12/2553
AL301
ตู้เวที ดัดแปลง

ตู้เวที ดัดแปลง

 
ราคาถูกพิเศษ

คอนเทนเนอร์ที่ปลดระวางแล้วนำมาดัดแปลงใช้สอยมี และนี่คือหนึ่งของความคิดที่นำตู้คอนเทนเนอร์มาดัดแปลงเป็นตู้เวทีที่ใช้ในงาน Event สามารถเคลื่อนที่ได้